Bilgilendirme : Herhangi bir duyuru yüklü değil
 
 

Publication 2014
Volume 1 / Issue 1
DOĞUM AĞRISI KONTROLÜNDE KULLANILAN NONFARMAKOLOJİK YÖNTEMLER
Özlem KARABULUTLU
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 43-50  Year : 2014
Keywords : Labor pain, labor pain management, nonpharmacologic approaches.
Article View - Download File
MIDWIFERY STUDENTS EXPERIENCED DYSMENORRHOEA AND THEIR APPLICATIONS TO COPE WITH IT
Özlem Karabulutlu
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 1-15  Year : 2014
Keywords : Dysmenorrhoea, midwifery students, cope with
Article View - Download File
STRUCTURAL, OPTICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF CHEMICAL BATH DEPOSITED PBS/CDS FILMS GROWN ON DIFFERENT SUBSTRATES
G. Barikan, H. Ertap, M. Yüksek, H. Mammadov, M. Karabulut
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 16-25  Year : 2014
Keywords : PbS/CdS thin films, CBD, XRD, optic absorption
Article View - Download File
TOXIC EFFECTS OF NITROGEN FERTILIZER ON SERUM PROTEINS AND TISSUE HISTOPATHOLOGY IN TRANSCAUCASIAN BARB, CAPOETA CAPOETA (GULDENSTTEADT 1773)
Muhitdin Yılmaz, Seda Vural, Evren Koç, Yusuf Ersan
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 26-36  Year : 2014
Keywords : nitrogen fertilizer; Capoeta capoeta; serum protein; SDS-PAGE; histopathology.
Article View - Download File
ALBURNOIDES BIPUNCTATUS (BLOCH, 1782) (ACTINOPTERYGII, CYPRINIDAE)?UN KROMOZOMAL ÖZELLİKLERİ
Muhammet Gaffaroğlu, Muradiye Karasu Ayata, Sevgi Ünal, Ercan Kalkan
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 37-42  Year : 2014
Keywords : Alburnoides bipunctatus, chromosome, C-banding, NOR
Article View - Download File
SÜT YAĞI VE FRAKSİYONLARININ ÖZELLİKLERİ
Dilek Büyükbeşe, Emine Elçin Emre, Ahmet Kaya
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 51-61  Year : 2014
Keywords : Milk fat, fractionation, physical and chemical properties.
Article View - Download File
KERKÜK (IRAK) İLİ İÇME SUYUNUN KİMYASAL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yawooz Hameed Mahmood, Murat Kütük, Tawis Mohammed Kamel Ahmed
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 62-72  Year : 2014
Keywords : Water pollution, Kirkuk, Alkali, Hardness, Calcium, Magnesium, Sulfate, Chloride, Potassium
Article View - Download File
KUAZİ OPTİĞİN DURGUN OLMAYAN DENKLEMİ İÇİN BİR OPTİMAL KONTROL PROBLEMİ
Gabil Yagub, Nigar Yıldırım Aksoy, Eray Aksoy
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 73-80  Year : 2014
Keywords : Nonstationary quazi-optics equation, optimal control problem
Article View - Download File
BAZI CENTRO-POLYHEDRAL GRUPLARIN PELL UZUNLUKLARI
Ömür DEVECİ, Hasan ÖZTÜRK
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 81-88  Year : 2014
Keywords : Pell Series, Group, Lenght
Article View - Download File
BAZI YENİ 3-ALKİL(ARİL)-4-BENZİLİDENAMİNO-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Özlem Gürsoy-Kol, Haydar Yüksek, Muzaffer Alkan
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 89-97  Year : 2014
Keywords : 4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one, Schiff Base, antioxidant activity
Article View - Download File
ETHICAL ISSUES IN THE SURROGATE MATERNITY PRACTICE
Rukiye Türk, Fusun Terzioglu,
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 98-108  Year : 2014
Keywords : Surrogate maternity, Ethical ıssues, infertility, Assisted Reproductive Technologies
Article View - Download File
SOFT TOPOLOJİK UZAYLARIN TERS SİSTEMLERİ
Sadi Bayramov, Çiğdem Gündüz (Aras), Nesrin Demirci
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 109-122  Year : 2014
Keywords : Soft Topolojik Uzaylar, Ters Sistemler
Article View - Download File
2-AMİNO-l,3,4-TİYADİAZOL VE 2-AMİNO-5-NİTROTİYAZOLUN BAZI REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
Muzaffer Alkan, Haydar Yüksek, Murat Beytur
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 123-128  Year : 2014
Keywords : 2-amino-1,3,4-thiadiazole, 3-nitrophytalic anhydride, cis-1,2,3,6-terahydrophytalic anhydride, 1,8-naphtalic anhydride.
Article View - Download File
3-METİL-4-(2-ASETOKSİ-3-METOKSİ)BENZİLİDENAMİNO-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON MOLEKÜLÜNÜN SENTEZİ, GAUSSIAN 09W PROGRAMIYLA DENEYSEL VE TEORİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Muzaffer Alkan, Abdurrahman Gürbüz, Haydar Yüksek, Gül Kotan, Önder Albayrak
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 129-137  Year : 2014
Keywords : 3-methyl-4-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-riazole-5-one, B3LYP/6311G(d,p) and HF/6311G(d,p) basic sets, Gaussian 09W programme
Article View - Download File
SYNTHESIS AND NON-AQUEUS MEDIUM TITRATIONS OF SOME NEW 3-ALKYL(ARYL)-4-091;2-(4-METHOXYBENZOXY)- 3-METHOXY093;-BENZYLİDENAMINO-4,5-DIHYDRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-5-ONES
Muzaffer ALKAN, Abdurrahman GÜRBÜZ, Haydar YÜKSEK, Özlem Gürsoy Kol, Zafer OCAK
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 138-147  Year : 2014
Keywords : 3-alkyl(aryl)-4-091;2-(4-methoxybenzoxy)-3-methoxy093;-benzylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones, potentiometric titration
Article View - Download File
YENİ 3-(3-KLOROBENZİL)-4-(3-SİNNAMOİLOKSİBENZİLİDENAMİNO)-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİĞİNİN GAUSSİAN PROGRAMI KULLANILARAK SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Murat Beytur, Haydar Yüksek
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 149-166  Year : 2014
Keywords : 4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-on, Gaussian 09W, GIAO, B3LYP, HF, 631G(d) basic set
Article View - Download File

Publication 2015
Volume 1 / Issue 1
GLİKOPROTEİNLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE FETAL FİBRONEKTİNLER
S. Eliş Yıldız, M. Nazlı
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 44-50  Year : 2015
Keywords : Fetal Fibronectin, Glycoproteins, Laminin
Article View - Download File
İSTASYON TEKNİĞİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
Serap ERDAĞI , Arzu ÖNEL
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 57-64  Year : 2015
Keywords : Station Technique, Science and Technology, Academic Achievement
Article View - Download File
SIĞIR PNÖMONİK AKCİĞERLERİNDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGİNOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ
Abdurrahman GÜRBÜZ, Perihan AKBAŞ
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 1-5  Year : 2015
Keywords : Pseudomonas aeruginosa, cattle , pneumonia , antibiotic susceptibility, lung
Article View - Download File
ÖĞRENCİ ÇİZİMLERİ YOLUYLA ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN HÜCRE KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Arzu ÖNEL, Zeynep YÜCE, Dilek YEŞİLYURT
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 6-17  Year : 2015
Keywords : High education students, animal cell, students' drawings, conceptual knowledge levels.
Article View - Download File
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HÜCRE KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÇİZİMLER YOLUYLA BELİRLENMESİ
Arzu ÖNEL, Zeynep YÜCE, Dilek YEŞİLYURT
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 32-43  Year : 2015
Keywords : High education students, animal cell, students' drawings, conceptual knowledge levels.
Article View - Download File
ANY PARTICULAR TİME AND TEMPERATURE RANGES İN BREASTFEEDING IN VİTAMİN A, E AND 914;-CAROTENE LEVELS DETERMINATION
Aysel GÜVEN, Abamüslüm GÜVEN, Barış ÖZTÜRK, İnan KAYA, Hacı Ahmet DEVECİ
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 51-56  Year : 2015
Keywords : Human milk, vitamin A, E , 946;-karoten.
Article View - Download File
FARE KARACİĞER DOKUSUNDA YEŞİL ÇAY (Camellia sinensis L.) ve MAYDANOZ’UN (Petroselinum crispum) MDA ve GSH DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Aysel GÜVEN, Engin ERKAN
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 65-72  Year : 2015
Keywords : Malondialdehyde (MDA), Reduced Glutathione (GSH), Green tea (Camellia sinensis L.), Parsley, (Petroselinum crispum), Antioxidant, Mice.
Article View - Download File
KARS İLİ İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Arzu Önel, Hicran Alkan, Muzaffer Alkan, Nur Akcanca, Selcan Sungur Alhan, Tolga Saka
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 73-78  Year : 2015
Keywords : Nutrition, habits, Likert Type Questionnaire, Primary school students
Article View - Download File
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KULLANIMINA YATKINLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Tolga Saka, Muzaffer Alkan, Volkan Göksu, Önder Albayrak, Selcan Sungur Alhan, Nur Akcanca
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 79-86  Year : 2015
Keywords : Teacher candidates, technology using, education, t test, variance analysis
Article View - Download File

Publication 2016
Volume 1 / Issue 1
EFFECT of COOPERATIVE LEARNING METHOD on STUDENTS’ ACADEMIC THEORETICAL KNOWLEDGE
Adnan CETIN, Adem AKKUS
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 1-6  Year : 2016
Keywords : cooperative learning, jigsaw, students, teaching, instruction
Article View - Download File
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL MODELLEME SÜRECİNDE TEKNOLOJİNİN ROLÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Ebru SAKA, Derya ÇELİK
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 7-20  Year : 2016
Keywords : mathematical modelling, technology, pre-service primary mathematics teachers
Article View - Download File
ÇAM, VİŞNE VE KAYISI REÇİNELERİNİN ANTİBAKTERİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Muzaffer Alkan, Hicran Alkan, Önder Albayrak, Arzu Önel
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 52-57  Year : 2016
Keywords : Resin, antibacterial effect, gram negative and gram positive bacteria, well diffusion method
Article View - Download File
İLKOKUL VE ORTA OKUL FEN PROGRAMLARINDA YER ALAN HİJYEN KONUSUNDA ÖĞRENCİ-VELİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİNİ
Salih Korkmaz, Muzaffer Alkan, Durmuş Ali Bal
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 37-51  Year : 2016
Keywords : Hygiene, students, parents, Likert Scale, Achievement test, t test, analysis of variance (ANOVA), science education.
Article View - Download File
BİLİMSEL BİLGİLERİN ÜRETİLME SÜRECİ: AKADEMİSYENLER ARASINDAKİ İNFORMAL YAPILAR
Alpaslan ŞAHİNOĞLU, Faik Özgür KARATAŞ, Tolga SAKA
Volume : 1  Issue : 1  Pages : 21-36  Year : 2016
Keywords : Nutrition, habits, Likert Type Questionnaire, Primary school students
Article View - Download File
Copyright 2015 © Caucasian Journal of Science